WYJAZDY EDUKACYJNE

WYJAZDY EDUKACYJNE

 

PROGRAM SZKOŁA ŚREDNIA ZA GRANICĄ

ROK SZKOLNY 2017/18 - REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY

SPOTKANIA INFORMACYJNEsiedzibie biura, 3 piętro

Możliwość umówienia w dowolnym terminie

 e-mail  m.pluzanska@furnel.pl

Tel.  22 244 99 21

BIURO CZYNNE: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

GODZ. 8.30 - 17.30           ZAPRASZAMY


WYBIERZ PROGRAM:  USA     Kanada     Niemcy     Wielka Brytania i Irlandia     Francja

"Szkoła Średnia za Granicą" jest projektem międzynarodowej wymiany kulturowej przygotowanej przez zagraniczne fundacje i organizacje edukacyjne dla młodzieży uczącej się. Ideą programu jest rok lub semestr nauki w zagranicznej szkole średniej i pobyt u rodziny goszczącej. Wieloletnie doświadczenie Furnel Travel International jest gwarancją pewnych i sprawdzonych partnerów zagranicznych oferujących programy wymiany.

Program gwarantuje:
- uzyskanie statusu pełnoprawnego ucznia w zagranicznej szkole średniej,
- udoskonalenie praktycznej znajomości języka obcego, po kilku miesiącach pobytu – myślisz w tym języku
- korzystanie z nowoczesnych systemów edukacji interdyscyplinarnej,
- nabycie umiejętności, nawyków, doświadczeń umożliwiających w niedalekiej przyszłości podjęcie decyzji o studiach na wymarzonej uczelni w kraju lub za granicą,
- poznanie kraju, jego kultury, tradycji i obyczajów poprzez zamieszkanie u miejscowej rodziny,
- ciekawe spędzanie czasu wolnego – udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze integracyjnym, kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym
- uzyskanie formularza wizowego DS.-2019, uprawniającego do ubiegania się o wizę J-1

Warunki uczestnictwa:
- wiek 15 – 18 lat
- dobre wyniki w nauce
- świadectwa z ostatnich 3 lat – średnia ocen min. 3,5; brak ocen miernych i niedostatecznych
- dostateczna znajomość języka kraju pobytu, potwierdzona pozytywnym wynikiem testu językowego
przeprowadzonego przez Furnel Travel International oraz min. 3 lata nauki języka

Zakres programu
- rok lub semestr nauki w szkole średniej
- pobyt i wyżywienie u rodziny goszczącej
- opieka i nadzór lokalnego koordynatora
- przedwyjazdowe spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów
- odbiór ucznia z lotniska docelowe przez rodzinę goszczącą lub opiekuna
- 24 godzinny kontakt z fundacjami amerykańskimi oraz wsparcie organizatorów wymiany
- procedury rejestracyjne, meldunkowe, wizowe
- ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

Rozpoczęcie / zakończenie programu
Programy rozpoczynają się w sierpniu lub wrześniu w zależności od tego, kiedy w danym kraju czy regionie rozpoczyna się rok szkolny. Istnieje również możliwość rozpoczęcia pobytu semestralnego w styczniu lub lutym. Przyjazd następuje z ok. tygodniowym wyprzedzeniem – przed rozpoczęciem szkoły, powrót do kraju – ok. tygodnia – po zakończeniu roku szkolnego.

Twoja szkoła Szkoły dobierane są indywidualnie dla każdego ucznia z uwzględnieniem wieku, zainteresowań i usposobienia. Uczestnicy programu mają możliwość wyboru kursów przedmiotowych spośród wielu różnorodnych propozycji. Dzięki temu realizowany program edukacyjny jest ciekawy i najlepiej dobrany do zainteresowań i poziomu wiedzy ucznia.
Szkoła przyjmuje cudzoziemców na identycznych warunkach, jakie obowiązują uczniów miejscowych, tak więc, każdy zobowiązany jest do realizacji całego programu. Ocenie podlegają: systematyczne przygotowywanie się do zajęć, wypowiedzi ustne i prace pisemne.

TWOJA SZKOŁA to nie tylko nauka, to także atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych, imprez towarzyskich, kulturalnych i sportowych.
Po zakończeniu programu szkoła wydaje oficjalne świadectwo ukończenia roku lub semestru nauki. Uczniowie ostatnich klas mogą otrzymać dyplomy równoważne z polską maturą, jednakże nie jest to celem programu i żadna z fundacji i organizacji tego nie gwarantuje.

Twoja rodzina.
Każda rodzina przyjmująca uczniów ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Rodziny goszczące w większości krajów to wolontariusze, którzy nie otrzymują wynagrodzenia za przyjęcie uczniów z zagranicy. Tak więc w takim domu nie będziesz tylko gościem lecz także członkiem rodziny - z przywilejami ale i określonymi obowiązkami. Poznasz codzienne życie, będziesz uczestniczyć w rodzinnych uroczystościach, piknikach i wycieczkach. Poznasz wielu ciekawych ludzi, nawiążesz nowe znajomości i przyjaźnie.

Twój opiekun – koordynator lokalny
Każdy uczestnik programu jest pod stałą opieką lokalnego przedstawiciela fundacji, odpowiadającego za kwalifikacje i wybór właściwej rodziny zapraszającej. Przed przyjazdem ucznia, za pośrednictwem opiekuna, rodzina goszcząca otrzymuje wyczerpujące informacje o uczniach. Opiekun pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów, a rodziców ucznia za pośrednictwem Furnel Travel International informuje o jego postępach w nauce. Dla uczestników programu fundacje dysponują czynnymi całą dobę bezpłatnymi liniami telefonicznymi.

Ubezpieczenie
Uczestnicy programów Rok szkolny w USA i Kanadzie są objęci obowiązkową polisą ubezpieczeniową od kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków oraz utraty bagażu.
Uczestnicy programów w innych krajach mogą wykupić podobne ubezpieczenia w biurze Furnel Travel International lub udokumentować posiadanie zbliżonej polisy na okres trwania programu.

Procedura zgłoszeniowa
- udział w spotkaniu informacyjnym
- pozytywne zaliczenie testu z języka
- wypełnienie i złożenie kompletnej dokumentacji, podpisanie Umowy – Zgłoszenie Udziału w Programie
- realizacja wpłat zgodnie z harmonogramem.

 

 

 

Date

20 luty 2017

Tags

Furnel Travel International
©2019 Furnel Travel International. All Rights Reserved. Designed by ITPRODESIGN

Search