FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL

BIURO WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH

SKONTAKTUJ Z NAMI

00-367 Warszawa,
ul. Kopernika 3
tel. (022) 244 99 21; 244 99 24
fax: (022) 826 69 77
e-mail: furneduk@furnel.pl
skype: furneltravel

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych:
tel. (022) 244 99 41 – 46
fax. (022) 826 69 77
e-mail: bilety@furnel.pl

Rezerwacja i sprzedaż biletów kolejowych:
tel. (022) 244 99 49
fax. (022) 826 69 77
e-mail: kolejowebilety@furnel.pl