1. Udział w spotkaniu informacyjnym
  2. Pozytywne zaliczenie testu z języka
  3. Wypełnienie i złożenie kompletnej dokumentacji, podpisanie Umowy – Zgłoszenie Udziału w Programie
  4. Realizacja wpłat zgodnie z harmonogramem.