GREENHEART EXCHANGE organizuje krótki program adaptacyjny w Chicago, inaugurujący pobyt w USA. W trakcie programu młodzież z całego świata uczestniczy w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez pracowników fundacji oraz zwiedza Chicago. Uczestnictwo w programie jest nieobowiązkowe i płatne dodatkowo.