• uzyskanie statusu pełnoprawnego ucznia w zagranicznej szkole średniej,
  • udoskonalenie praktycznej znajomości języka obcego, po kilku miesiącach pobytu – myślisz po angielsku,
  • korzystanie z nowoczesnych systemów edukacji interdyscyplinarnej,
  • nabycie umiejętności, nawyków, doświadczeń umożliwiających w niedalekiej przyszłości podjęcie decyzji o studiach na wymarzonej uczelni w kraju lub za granicą,
  • poznanie kraju, jego kultury, tradycji i obyczajów poprzez zamieszkanie u miejscowej rodziny,
  • ciekawe spędzanie czasu wolnego – udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze integracyjnym, kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym
  • uzyskanie formularza wizowego DS.-2019, uprawniającego do ubiegania się o wizę J-1