Każdy uczestnik programu jest pod stałą opieką lokalnego przedstawiciela fundacji, odpowiadającego za kwalifikacje i wybór właściwej rodziny zapraszającej. Przed przyjazdem ucznia, za pośrednictwem opiekuna, rodzina goszcząca otrzymuje wyczerpujące informacje o uczniach. Opiekun pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów, a rodziców ucznia za pośrednictwem Furnel Travel International informuje o jego postępach w nauce. Dla uczestników programu fundacje dysponują czynnymi całą dobę bezpłatnymi liniami telefonicznymi.