Uczeń może zaangażować się w pozalekcyjne zajęcia na terenie szkoły: sporty, działalność samorządową, kluby, zespoły teatralne, akcje społeczne i charytatywne. To bezcenne i rozwijające doświadczenie na całe życie.