•  rok lub semestr nauki w szkole średniej
  • pobyt i wyżywienie u rodziny goszczącej
  • opieka i nadzór lokalnego koordynatora
  • przedwyjazdowe spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów
  • 24-godzinny kontakt z fundacjami amerykańskimi oraz wsparcie organizatorów wymiany
  • procedury rejestracyjne, meldunkowe, wizowe
  • ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków